កោះអ្នកចំបាំង

since 27/07/2016

Location:
Cambodia
War freq.:
moreThanOncePerWeek
Members:
50/50
Level:
20
W/T/L:
349/0/0
Points:
34789
Streak:
5
Trophies:
0
L Name D R T
259 អធិរាជ⚔️Davuth✨ 3934 8552 4855
198 ខ្ញុំមិនខ្លាច⚔ C 2836 7858 4775
204 So Cool Lack C 1044 5868 4624
209 GENERAL LALA 3000 5176 4459
211 អ្នកចំបាំងអង្គរ L 16544 4132 4142
186 អធិរាជ⚔️Ethan⚔️ 542 3300 3745
221 God⚔️Of⚡️War 2172 3472 3742
192 ស្តេចសង្រ្គាមDT 690 3248 3576
190 អធិរាជ⚔️Cameron 485 2910 3547
164 រាជសីហ៍កំណាច ET 837 2250 3488
177 កណ្ដាប់ដៃដែក DT 982 2816 3452
202 មហាទេពស្មើមេឃ64 C 8651 3832 3452
158 ស្តេចចំបាំង⚔️DT 760 2742 3325
155 ព្យុះសង្ឃរា⚔️DT 930 2722 3297
154 អ្នកលេង Bek zlo E 76 1632 3255
169 Pannha Son C 2374 3336 3175
160 3KINGDOM OF WAR C 163 633 3152
212 vongsa 452 1224 3139
231 Phanit88 C 35384 360 3117
160 ជើងខ្លាំងវៃ⚔War E 67 1449 3116
151 អ្នកលេងកំបិតហោះ E 0 1521 3107
195 {~*SRUN REM*~} 1320 1410 2995
141 នាគរាជ⚔ពិឃាត E 0 1586 2949
176 អ្នកចំបាំងTS C 12137 934 2947
99 the thief E 126 7074 2894
146 អធិរាជ សង្រ្គាម 0 740 2856
133 អធិរាជចំបាំង DT 0 638 2834
134 ឥទ្រីទេព៚ពិឃាត E 1 1323 2798
133 មាកំបិតដាច់៚ក៚ E 61 1586 2795
143 ព្យុះដាវរន្ទះDT 422 804 2711
188 oun kimly thann 220 608 2707
166 ខ្លាសកំណាច⚔️DT 362 1762 2685
224 វីរជនThyReal 7712 4528 2653
152 ទេពឥន្ទ្រីពិឃាត 0 483 2551
165 ស្តេចប្រយុទ្ធDT 1890 730 2467
120 នាគទេពកំណាច DT 0 866 2422
131 ហនុមានកំណាច DT 0 707 2335
114 នាគចំបាំង⚔️DT⚡️ 0 578 2221
128 រាជសីហ៍សង្រ្គាម 0 657 2161
104 ខ្លាហោះ⚡️នាគទេព 0 628 1997
103 វីរជនពូថៅធំzen E 2 1276 1643
100 ឥន្រ្ទីស្លាបមាស E 0 1251 1629
52 ye ya yo yolo E 0 0 1273
78 មួយកាំបិតដាច់ពង E 0 1196 1209
59 កាំបិតរន្ទះ⚡️DT E 0 705 1191
40 VINCENT VIN E 0 0 1053
42 somboth E 0 20 943
30 阿煞星 E 0 0 828
27 ly heag 0 118 802
12 olee E 0 10 268
Clan Result Opponent Date
W កោះអ្នកចំបាំង
0 xp 100 % 150
win
50 vs 50
Sg Besar ClanZ
87 59 %
9d ago
Synced
Event Time

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell’s Fan Content Policy: www.supercell.com/fan-content-policy. This website uses cookies, more details in Privacy Policy.