កោះអ្នកចំបាំង

since 27/07/2016

Location:
Cambodia
War freq.:
never
Members:
50/50
Level:
21
W/T/L:
386/0/0
Points:
37144
Streak:
5
Trophies:
0
L Name D R T
205 ខ្ញុំមិនខ្លាច⚔ 2561 14107 5234
213 vongsa 1788 7766 4998
208 So Cool Lack C 3502 3219 4500
211 វីរជន⚔️Davuth⚔️ 210 1263 4411
209 មហាទេពស្មើមេឃ64 C 3175 2231 4366
217 អ្នកចំបាំងអង្គរ C 11472 4386 4309
197 ស្តេចសង្រ្គាមDT 270 3384 4266
181 កណ្ដាប់ដៃដែក DT 602 3426 4149
160 ព្យុះសង្ឃរា⚔️DT 614 3698 4097
168 រាជសីហ៍កំណាច ET 330 2592 4026
190 មហាទេព⚔️Davuth✨ 480 1726 3977
175 Pannha Son C 2405 2882 3915
264 អធិរាជ⚔️Davuth✨ L 38670 617 3803
163 ស្តេចចំបាំង⚔️DT 580 2848 3747
222 God⚔️Of⚡️War 330 1500 3709
189 អធិរាជ⚔️Ethan⚔️ 330 1450 3695
194 អធិរាជ⚔️Cameron 450 1656 3651
183 អ្នកចំបាំងTS C 2020 360 3334
117 the thief E 2 4951 3228
170 Kimleang KH E 90 167 3162
235 Phanit88 0 864 3154
161 ជើងខ្លាំងវៃ⚔War E 0 268 3109
150 អធិរាជ សង្រ្គាម C 42 804 2961
146 នាគរាជ⚔ពិឃាត E 0 268 2945
168 ស្តេចប្រយុទ្ធDT 522 834 2936
157 អ្នកលេង Bek zlo E 0 536 2863
160 អ្នកលេងកំបិតហោះ E 5701 268 2856
144 ព្យុះដាវរន្ទះDT 185 906 2789
160 3KINGDOM OF WAR C 0 0 2706
139 មាកំបិតដាច់៚ក៚ E 0 335 2477
135 អធិរាជចំបាំង DT 0 603 2356
228 វីរជនThyReal 3754 1228 2323
131 រាជសីហ៍សង្រ្គាម 0 772 2298
139 ឥទ្រីទេព៚ពិឃាត E 0 201 2296
153 ទេពឥន្ទ្រីពិឃាត 0 774 2243
117 នាគចំបាំង⚔️DT⚡️ 0 836 2241
131 ហនុមានកំណាច DT 0 771 2200
122 នាគទេពកំណាច DT 15 772 2200
106 ខ្លាហោះ⚡️នាគទេព 0 938 2100
104 វីរជនពូថៅធំzen E 0 1109 1569
102 ឥន្រ្ទីស្លាបមាស E 0 822 1491
61 ដវហបវន័ថ 0 0 1336
68 កាំបិតរន្ទះ⚡️DT E 0 694 1153
81 មួយកាំបិតដាច់ពង E 0 1054 1047
43 somboth E 0 0 974
41 ly heag 0 0 973
30 阿煞星 E 0 0 828
26 កណ្តាប់ដៃមាស✨DT 0 120 749
19 Hydrarun 30 85 729
10 Cece111.02 36 60 494
Clan Result Opponent Date
W កោះអ្នកចំបាំង
0 xp 100 % 150
win
50 vs 50
Storm Nation
44 26.2 %
2d ago
Synced
W កោះអ្នកចំបាំង
0 xp 93.7 % 137
win
50 vs 50
Midgard DRAGONS
113 76.8 %
37d ago
Synced
W កោះអ្នកចំបាំង
0 xp 100 % 150
win
50 vs 50
ALIANÇA BRASIL3
11 6 %
39d ago
Synced
W កោះអ្នកចំបាំង
0 xp 100 % 150
win
50 vs 50
Sg Besar ClanZ
87 59 %
131d ago
Synced
W កោះអ្នកចំបាំង
0 xp 69.5 % 111
win
50 vs 50
Chillbears
5 1.1 %
174d ago
Event Time

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell’s Fan Content Policy: www.supercell.com/fan-content-policy. This website uses cookies, more details in Privacy Policy.