Clan.Long.An.Vn

Đời phong ba tìm người tri kỷ,ít kỉ chỉ biết nhận không cho. ANH HÙNG war lấy "sao" làm trong. Kẻ tiểu nhân lấy "bonus" làm đầu. Phận làm trai lấy clans lam trọng. Chí anh hùng úp linh manh hộ clans... 26/2/2016 Edkey..

Location:
Vietnam
War freq.:
always
Members:
11/50
Level:
8
W/T/L:
76/0/63
Points:
8934
Streak:
0
Trophies:
1500
L Name D R T
212 sang C 0 0 2887
122 ku Long C 0 0 2189
124 ™§•° Hưng °•§™ E 0 0 2077
115 AphyroMin ❤️ 0 0 1926
102 o0o_A<iu>E_o0o E 0 0 1881
103 Thánh Troll L 0 0 1854
100 Rollo Lodbrok E 0 0 1842
58 Tiên Huỳnh E 0 0 1325
31 Ku Ko Long E 0 0 844
39 Hưng 0 0 737
20 Nấm----- C 0 0 626
Clan Result Opponent Date
W Clan.Long.An.Vn
4 xp 3.7 % 1
lose
15 vs 15
HUILA.
36 83.5 %
186d ago
W Clan.Long.An.Vn
9 xp 12.6 % 2
lose
5 vs 5
大神就是6
13 91.2 %
281d ago
W Clan.Long.An.Vn
81 xp 59.4 % 16
lose
10 vs 10
ابناء سوريا
23 85.8 %
285d ago
W Clan.Long.An.Vn
56 xp 55.4 % 14
lose
10 vs 10
FILIPINO BANDIT
22 83.8 %
288d ago
W Clan.Long.An.Vn
191 xp 87.5 % 37
win
15 vs 15
EZHO
29 74.3 %
299d ago
W Clan.Long.An.Vn
145 xp 87 % 23
win
10 vs 10
کورش کبیر
15 67.8 %
301d ago
W Clan.Long.An.Vn
42 xp 39.5 % 13
lose
15 vs 15
FC皇族丶战争学院
35 85.9 %
304d ago
W Clan.Long.An.Vn
188 xp 88.3 % 38
win
15 vs 15
ایران
30 70.3 %
306d ago
W Clan.Long.An.Vn
163 xp 80.2 % 44
lose
20 vs 20
sai gon hôi anh
55 92.9 %
308d ago
W Clan.Long.An.Vn
143 xp 83.5 % 32
lose
15 vs 15
开心村
39 90.3 %
310d ago
W Clan.Long.An.Vn
159 xp 88.9 % 25
win
10 vs 10
JSPT
24 85.7 %
312d ago
W Clan.Long.An.Vn
147 xp 93.8 % 28
win
10 vs 10
ابر های سیاه
13 49.8 %
314d ago
W Clan.Long.An.Vn
145 xp 94.4 % 27
win
10 vs 10
Los malechores
12 49.4 %
316d ago
W Clan.Long.An.Vn
72 xp 58.5 % 15
lose
10 vs 10
삼성엔지니어링
18 63.1 %
318d ago
W Clan.Long.An.Vn
117 xp 91.5 % 38
lose
15 vs 15
해달별땅
39 90.8 %
320d ago
W Clan.Long.An.Vn
170 xp 90.8 % 40
win
15 vs 15
新選組 第2キャンプ
40 90.5 %
322d ago
W Clan.Long.An.Vn
162 xp 91.1 % 41
win
15 vs 15
REQ N STAY
40 92.4 %
332d ago
W Clan.Long.An.Vn
230 xp 73.6 % 41
lose
20 vs 20
女皇宫殿
57 97.7 %
334d ago
W Clan.Long.An.Vn
372 xp 90.4 % 53
win
20 vs 20
Evans.
46 83.9 %
336d ago
W Clan.Long.An.Vn
314 xp 90.1 % 26
win
10 vs 10
300
25 88.4 %
338d ago
W Clan.Long.An.Vn
166 xp 87.8 % 25
win
10 vs 10
真皮军团
3 10 %
340d ago
W Clan.Long.An.Vn
128 xp 85.9 % 33
lose
15 vs 15
BMW City
41 90.3 %
342d ago
W Clan.Long.An.Vn
194 xp 96.2 % 56
win
20 vs 20
War coc
55 96.2 %
344d ago
W Clan.Long.An.Vn
219 xp 95.9 % 69
win
25 vs 25
대양
38 61 %
346d ago
W Clan.Long.An.Vn
172 xp 95.7 % 55
win
20 vs 20
PEGASUS
44 76.8 %
348d ago
W Clan.Long.An.Vn
141 xp 98.9 % 42
win
15 vs 15
war king
18 51.1 %
350d ago
W Clan.Long.An.Vn
46 xp 73.6 % 10
lose
5 vs 5
王者???
13 95.4 %
361d ago
W Clan.Long.An.Vn
73 xp 92.4 % 25
lose
10 vs 10
C2
26 90.5 %
363d ago
W Clan.Long.An.Vn
122 xp 81.9 % 22
win
10 vs 10
PINALING
9 29.7 %
365d ago
W Clan.Long.An.Vn
111 xp 91.9 % 26
win
10 vs 10
EdepYaHu
26 89.9 %
367d ago
W Clan.Long.An.Vn
122 xp 96.1 % 29
win
10 vs 10
众神殿
18 65.9 %
369d ago
W Clan.Long.An.Vn
100 xp 95 % 14
win
5 vs 5
Gost Rider
6 40 %
372d ago
W Clan.Long.An.Vn
46 xp 84.2 % 11
lose
5 vs 5
Jon Snow's Army
13 87.8 %
374d ago
W Clan.Long.An.Vn
101 xp 100 % 15
win
5 vs 5
OUR FALCON CLAN
0 0 %
376d ago
W Clan.Long.An.Vn
2 xp 10.8 % 2
lose
10 vs 10
BANLATANCOMPANY
26 89.2 %
1180d ago
W Clan.Long.An.Vn
21 xp 46 % 14
lose
10 vs 10
God Of War
23 83.6 %
1182d ago
W Clan.Long.An.Vn
31 xp 61.3 % 17
lose
10 vs 10
SAS Clan
27 93.1 %
1184d ago
W Clan.Long.An.Vn
120 xp 91.6 % 25
win
10 vs 10
PEPSI VIET NAM
24 82.2 %
1186d ago
W Clan.Long.An.Vn
114 xp 81.7 % 24
win
10 vs 10
HALILINTAR
20 77.1 %
1188d ago
W Clan.Long.An.Vn
116 xp 85.8 % 25
win
10 vs 10
FOREVER FRIENDS
22 81.1 %
1190d ago
W Clan.Long.An.Vn
66 xp 93.8 % 27
lose
10 vs 10
BD LEGENDS
28 90.4 %
1192d ago
W Clan.Long.An.Vn
114 xp 95.4 % 28
win
10 vs 10
@ BD TIGER'S @
27 93.6 %
1194d ago
W Clan.Long.An.Vn
35 xp 57.3 % 19
lose
15 vs 15
Solid Clashers!
39 88.3 %
1196d ago
W Clan.Long.An.Vn
15 xp 48.9 % 9
lose
10 vs 10
Meicher Crue
29 98.7 %
1198d ago
W Clan.Long.An.Vn
117 xp 92.5 % 27
win
10 vs 10
小丑在唱独角戏
17 65.7 %
1200d ago
W Clan.Long.An.Vn
150 xp 96.3 % 43
win
15 vs 15
Elexon Knights
32 80.1 %
1202d ago
W Clan.Long.An.Vn
46 xp 68.9 % 15
lose
10 vs 10
风萧萧兮易水寒、
23 85.8 %
1204d ago
W Clan.Long.An.Vn
130 xp 99.9 % 29
win
10 vs 10
God of War
0 3.4 %
1206d ago
W Clan.Long.An.Vn
125 xp 91.9 % 26
win
10 vs 10
viyand
20 68.1 %
1208d ago
W Clan.Long.An.Vn
38 xp 51.3 % 12
lose
10 vs 10
NOMADAS
24 84.6 %
1251d ago
Event Time

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell’s Fan Content Policy: www.supercell.com/fan-content-policy. This website uses cookies, more details in Privacy Policy.