קלאש אוף ישראל

שלום ברוך הבא למשפחת קלאש אוף ישראל

Location:
Israel
War freq.:
always
Members:
3/50
Level:
3
W/T/L:
13/0/27
Points:
2316
Streak:
2
Trophies:
0
L Name D R T
103 richard 0 0 1722
74 King L 0 0 1652
120 erez 0 0 1259
Clan Result Opponent Date
W קלאש אוף ישראל
105 xp 74.2 % 10
win
5 vs 5
Ph's Best
10 65.6 %
237d ago
W קלאש אוף ישראל
113 xp 92.8 % 13
win
5 vs 5
MOGI_JAYAPURA
0 0 %
239d ago
W קלאש אוף ישראל
65 xp 70.2 % 9
lose
5 vs 5
STREAKY CLAN
11 76.8 %
241d ago
W קלאש אוף ישראל
57 xp 78 % 9
lose
5 vs 5
درب الانتصار
10 69.8 %
243d ago
W קלאש אוף ישראל
113 xp 95.6 % 13
win
5 vs 5
噓....賣問
0 0 %
245d ago
W קלאש אוף ישראל
115 xp 97 % 14
win
5 vs 5
baguioCHAMPS
13 84.6 %
247d ago
W קלאש אוף ישראל
10 xp 19.9 % 8
lose
15 vs 15
Beta House
29 73.3 %
521d ago
W קלאש אוף ישראל
13 xp 26.3 % 10
lose
15 vs 15
名字自己想
37 87.6 %
523d ago
W קלאש אוף ישראל
40 xp 13.3 % 6
lose
15 vs 15
Back Benchers
43 94.9 %
536d ago
W קלאש אוף ישראל
10 xp 26.7 % 7
lose
10 vs 10
IRAN VAR
26 91.7 %
544d ago
W קלאש אוף ישראל
95 xp 69.2 % 9
win
5 vs 5
ROBIN.BOSS...
0 0 %
550d ago
W קלאש אוף ישראל
116 xp 88.4 % 13
win
5 vs 5
war stealers
0 13.8 %
552d ago
W קלאש אוף ישראל
28 xp 45.8 % 6
lose
5 vs 5
ÖZEL KUVVETLER
6 60 %
554d ago
W קלאש אוף ישראל
19 xp 13.7 % 6
lose
15 vs 15
BD MOSTER
27 69.1 %
556d ago
W קלאש אוף ישראל
27 xp 21.1 % 8
lose
15 vs 15
无所谓。
30 73 %
558d ago
W קלאש אוף ישראל
19 xp 25.7 % 7
lose
10 vs 10
MasterClass
21 72 %
561d ago
W קלאש אוף ישראל
27 xp 19.9 % 7
lose
15 vs 15
灭狼
13 31.5 %
563d ago
W קלאש אוף ישראל
20 xp 15.9 % 5
lose
15 vs 15
احلا شباب
33 83.9 %
575d ago
W קלאש אוף ישראל
58 xp 28.5 % 12
lose
15 vs 15
eViL
18 43.5 %
577d ago
W קלאש אוף ישראל
52 xp 19.9 % 7
lose
15 vs 15
贵族战车
22 58.3 %
579d ago
W קלאש אוף ישראל
61 xp 63.8 % 10
lose
5 vs 5
THREE HERO
13 89 %
602d ago
W קלאש אוף ישראל
12 xp 36.2 % 4
lose
5 vs 5
ROYAL KING
8 61.6 %
604d ago
W קלאש אוף ישראל
44 xp 49.9 % 13
lose
10 vs 10
KAYI OBASI
23 83.9 %
607d ago
W קלאש אוף ישראל
26 xp 14.7 % 8
lose
30 vs 30
ARMADA
72 85.2 %
609d ago
W קלאש אוף ישראל
138 xp 70.1 % 21
win
10 vs 10
nanbarkal matum
18 65.2 %
611d ago
W קלאש אוף ישראל
120 xp 47.2 % 24
win
20 vs 20
TÜRKİYE
2 3.6 %
614d ago
W קלאש אוף ישראל
82 xp 65.1 % 31
lose
20 vs 20
دور 11 اکادمی
58 97.5 %
626d ago
W קלאש אוף ישראל
165 xp 77.9 % 44
win
20 vs 20
اقوا شباب سوريا
41 71.5 %
628d ago
W קלאש אוף ישראל
47 xp 43.3 % 16
lose
15 vs 15
TITAN WARRIORS
19 61.4 %
630d ago
W קלאש אוף ישראל
88 xp 71.7 % 28
lose
15 vs 15
T1 the best⛰⛰
42 97.7 %
632d ago
W קלאש אוף ישראל
140 xp 76.4 % 20
win
10 vs 10
凋零~残花败柳
20 72 %
634d ago
W קלאש אוף ישראל
90 xp 62.4 % 15
win
10 vs 10
구름위에 산책
8 25.2 %
636d ago
W קלאש אוף ישראל
40 xp 67.8 % 16
lose
10 vs 10
JIO DIGITAL LYF
19 68.7 %
639d ago
W קלאש אוף ישראל
27 xp 59.7 % 17
lose
10 vs 10
حلوين ورايقين
24 80.1 %
641d ago
W קלאש אוף ישראל
91 xp 69.3 % 16
win
10 vs 10
GEMLIK
14 48.4 %
643d ago
W קלאש אוף ישראל
38 xp 57 % 16
lose
10 vs 10
HK SINGKAWANG
18 62 %
645d ago
W קלאש אוף ישראל
8 xp 52 % 4
lose
5 vs 5
2SIX JagWARS
13 88.2 %
648d ago
W קלאש אוף ישראל
18 xp 46.6 % 6
lose
5 vs 5
MYANMAR EMPEROR
12 88.2 %
651d ago
W קלאש אוף ישראל
84 xp 68.6 % 8
win
5 vs 5
THE CLUB
5 34.2 %
653d ago
W קלאש אוף ישראל
42 xp 80 % 12
lose
5 vs 5
兄弟联
14 93.8 %
655d ago
Event Time

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell’s Fan Content Policy: www.supercell.com/fan-content-policy. This website uses cookies, more details in Privacy Policy.