FBI.ViệtNam

Kính Chào Mọi Người Vào Clan🎉AE ở chung 1 nhà hãy đoàn kết. Giúp đỡ lẫn nhau. Kính trên nhường dưới.Lịch sự. Quyết tâm... Hãy tự nhận thức bản thân. Và chứng minh bản thân thực hiện tốt những nội quy.Mọi người sẽ đánh giá tốt cách sống của bạn.BOOM

Location:
Vietnam
War freq.:
always
Members:
3/50
Level:
12
W/T/L:
77/0/84
Points:
1521
Streak:
0
Trophies:
0
L Name D R T
157 hoang1988 L 0 0 2375
11 masterkaran 0 10 382
19 sardar bandey 4 0 0 287
Clan Result Opponent Date
W FBI.ViệtNam
119 xp 64.2 % 43
lose
25 vs 25
阳光城
46 68.3 %
253d ago
W FBI.ViệtNam
133 xp 59.8 % 30
win
20 vs 20
los mejores
25 53.2 %
256d ago
W FBI.ViệtNam
143 xp 69.9 % 19
win
10 vs 10
Sinto Gendeng
15 64.3 %
260d ago
W FBI.ViệtNam
53 xp 37.2 % 19
lose
20 vs 20
boetcanou
30 59.6 %
265d ago
W FBI.ViệtNam
64 xp 53.8 % 14
lose
10 vs 10
Tuan KaRu
25 87.6 %
268d ago
W FBI.ViệtNam
130 xp 87.7 % 25
win
10 vs 10
条子爱小张
13 58.1 %
270d ago
W FBI.ViệtNam
37 xp 44.3 % 11
lose
10 vs 10
#don1
27 94.1 %
281d ago
W FBI.ViệtNam
60 xp 61.1 % 17
lose
10 vs 10
精虎门
27 91.4 %
284d ago
W FBI.ViệtNam
125 xp 77.6 % 12
win
5 vs 5
amazing clan.lb
11 78.8 %
295d ago
W FBI.ViệtNam
26 xp 48.8 % 3
lose
5 vs 5
war master
6 61.4 %
298d ago
W FBI.ViệtNam
16 xp 29 % 7
lose
10 vs 10
Fuzzy Manbabies
18 83.6 %
300d ago
W FBI.ViệtNam
98 xp 72.1 % 22
lose
10 vs 10
AS FARC ARM
22 80.4 %
305d ago
W FBI.ViệtNam
104 xp 64.7 % 26
lose
15 vs 15
Tp Bacninh
35 83.3 %
308d ago
W FBI.ViệtNam
124 xp 39.1 % 21
lose
25 vs 25
TROY
61 84.6 %
310d ago
W FBI.ViệtNam
265 xp 83.7 % 46
win
20 vs 20
BOBER'S FAMILY
43 74.3 %
313d ago
W FBI.ViệtNam
204 xp 84.5 % 47
lose
20 vs 20
Internationals
49 85.9 %
324d ago
W FBI.ViệtNam
193 xp 87 % 50
lose
20 vs 20
클 오 클
52 87.7 %
326d ago
W FBI.ViệtNam
210 xp 80.3 % 46
lose
20 vs 20
三十
49 87.1 %
328d ago
W FBI.ViệtNam
249 xp 81.9 % 58
lose
25 vs 25
ofw bisaya
62 84.2 %
330d ago
W FBI.ViệtNam
298 xp 85.1 % 60
win
25 vs 25
polanie pro
38 59.5 %
332d ago
W FBI.ViệtNam
192 xp 82.6 % 43
lose
20 vs 20
king war
49 84.6 %
334d ago
W FBI.ViệtNam
218 xp 83.1 % 34
win
15 vs 15
پوریاولی عشقه
31 80.1 %
336d ago
W FBI.ViệtNam
303 xp 85.9 % 60
win
25 vs 25
persian galaxy
58 82.6 %
338d ago
W FBI.ViệtNam
260 xp 87.2 % 49
win
20 vs 20
Fc. Phan Thiết
41 83.1 %
341d ago
W FBI.ViệtNam
259 xp 81.5 % 44
win
20 vs 20
THUNDER BOYS
44 78 %
343d ago
W FBI.ViệtNam
232 xp 71.6 % 47
lose
25 vs 25
且末流年
57 82.1 %
345d ago
W FBI.ViệtNam
422 xp 82.3 % 93
win
40 vs 40
maLAYA-SMARtz
92 84.3 %
357d ago
W FBI.ViệtNam
336 xp 73.1 % 80
lose
40 vs 40
JESSORE city
104 88.5 %
359d ago
W FBI.ViệtNam
344 xp 91.3 % 73
win
30 vs 30
活着才能留下
65 77.3 %
361d ago
W FBI.ViệtNam
345 xp 85.7 % 74
win
30 vs 30
Forever丶辉煌
56 68.2 %
363d ago
W FBI.ViệtNam
363 xp 82.5 % 87
lose
40 vs 40
Yarr Anmulle$
101 87 %
365d ago
W FBI.ViệtNam
407 xp 87.9 % 99
win
40 vs 40
BachPan .. :)
88 75 %
367d ago
W FBI.ViệtNam
411 xp 90.6 % 99
win
40 vs 40
BARATA PAHALA72
98 86.5 %
369d ago
W FBI.ViệtNam
416 xp 83.9 % 91
win
40 vs 40
湖之畔
84 75.9 %
371d ago
W FBI.ViệtNam
292 xp 77.5 % 63
lose
30 vs 30
Tartan Army
67 80.7 %
373d ago
W FBI.ViệtNam
343 xp 91.8 % 78
win
30 vs 30
洪家
37 49.9 %
376d ago
W FBI.ViệtNam
0 xp 53.5 % 39
win
25 vs 25
HCM
0 0 %
387d ago
Friendly
W FBI.ViệtNam
280 xp 89.8 % 71
lose
30 vs 30
joko gledek01
79 88.6 %
387d ago
W FBI.ViệtNam
330 xp 88.2 % 74
win
30 vs 30
99联盟
68 75.6 %
389d ago
W FBI.ViệtNam
328 xp 88 % 75
win
30 vs 30
ashoka
69 79.2 %
391d ago
W FBI.ViệtNam
351 xp 87.5 % 96
lose
40 vs 40
GRIM REAPER
106 90.2 %
393d ago
W FBI.ViệtNam
296 xp 86.4 % 60
win
25 vs 25
Him shikhar 2
53 75.8 %
395d ago
W FBI.ViệtNam
275 xp 84 % 68
lose
30 vs 30
Dragon Family
72 79.3 %
397d ago
W FBI.ViệtNam
416 xp 83.2 % 98
win
40 vs 40
GBII GUARDIANS
93 81.1 %
399d ago
W FBI.ViệtNam
403 xp 89.5 % 101
win
40 vs 40
KINGS OF COC
95 84.2 %
401d ago
W FBI.ViệtNam
331 xp 78.8 % 90
lose
40 vs 40
ARC CLUB
106 94.9 %
403d ago
W FBI.ViệtNam
404 xp 87.4 % 125
lose
50 vs 50
Sinfdoshlar
128 88 %
405d ago
W FBI.ViệtNam
409 xp 84.6 % 94
win
40 vs 40
-=Omnious=-
93 82.3 %
407d ago
W FBI.ViệtNam
408 xp 84.7 % 95
win
40 vs 40
BEST WAR PLAYER
92 80.3 %
418d ago
W FBI.ViệtNam
398 xp 85.6 % 94
win
40 vs 40
A.N.P
62 59.8 %
420d ago
W FBI.ViệtNam
279 xp 88.8 % 63
win
25 vs 25
Anh_Em_Gà
48 71.7 %
422d ago
Event Time

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell’s Fan Content Policy: www.supercell.com/fan-content-policy. This website uses cookies, more details in Privacy Policy.